Ons filosofie

Die spesifieke behoeftes van ‘n individuele kliënt kan slegs vasgestel word deur behoorlik gestruktureerde en deurlopende interaksie met sodanige kliënt. Die basis van Pentagon Financial Solutions Pretoria (Edms.) Bpk. se besigheid is daarom ‘n professionele en toegewyde fokus op kliënt-interaksie. Ons is trots daarop dat finansiële- en tussengangersdienste gelewer word volgens die bepalings van die “Code of Conduct” soos vervat in die Wet op Finansiële Advies en Tussengangersdienste.

Ons is nie produkgedrewe nie, maar poog eerder om die mees toepaslike finansiële en versekerings oplossings wat in die mark beskikbaar is, aan kliënte te bied.

Ons wy ons deur deurlopende opleiding, harde werk en integriteit toe om ‘n professionele en etiese benadering te volg in die uitvoering van ons pligte in die finansiële dienste industrie, wat uiteindelik ‘n waarde proposisie aan ons kliënte en inderdaad ook alle rolspelers in die finansiële dienste industrie daarstel.

Ons lei kliënte voortdurend op en lig hulle in sodat verstaan word hoe markte werk en wat die impak daarvan op hul individuele beleggingsportefeuljes is.