Oor ons

Pentagon Financial Solutions Pretoria (Edms.) Bpk. is ‘n gelisensiëeerde Finansiële Dienste Verskaffer. Die maatskappy is ‘n onafhanklike finansiële dienstegroep met ‘n aantal hoogs gekwalifiseerde adviseurs in diens wat individueel gemiddeld elk 20 jaar relevante ervaring van die industrie het. Hierdie adviseurs word ondersteun deur ‘n toegewyde en ervare span administratiewe personeel, gerugsteun deur die beste beskikbare rekenaar stelsels en sagteware. Ons verskaf finansiële- sowel as tussengangersdienste aan ‘n uitgebreide kliëntebasis, streng binne die raamwerk van ons lisensie van die Raad op Finansiële Dienste en in terme van die bepalings van die “Code of Conduct” soos vervat in die Wet op Finansiële Advies en Tussengangersdienste. Ons fokus op welvaartskepping sowel as die beskerming daarvan, deur ons kliënte se behoeftes met toepaslike risiko aangepaste oplossings aan te spreek.

As deel van ons holistiese benadering in die vasstelling van ons kliënte se behoeftes, erken ons onder andere die behoefte aan behoorlike belasting – en boedelbeplanning en die implimentering hiervan deur die toepaslike strukture en finansiële produkte. Pentagon Financial Solutions Pretoria (Edms.) Bpk. is gelisensiëer om ‘n wye verskeidenheid finansiële produkte en dienste te lewer, beide plaaslik en in die buiteland. Ons is gevolglik trots op ons vermoë om nie produkte te verkoop nie, maar eerder finansiële behoeftes op ‘n geïntegreerde basis aan te spreek. In hierdie proses word gespesialiseerde beleggingsdienste en produkte onder andere gelewer deur Associated Portfolio Solutions, en boedelbeplanning en die bereddering van boedels deur ASP Fiduciary Services.

Pentagon se hoogs gekwalifiseerde span geniet erkenning in die industrie vir hul omvattende vaardighede in finansiële beplanning , sowel as breedvoerige kennis van die ekonomiese omgewing en die filosofie en proses van aktiewe bestuur. Meer belangrik egter, is die feit dat Pentagon lojaal ondersteun word deur kliënte met wie die onderskeie finansiële adviseurs reeds jarelange verhoudings het.