Oplossings

Ons kliënte verhoudings is die hart van ons besigheid. Ons het oor ‘n lang periode van tyd ons kliënte leer ken deur toegewyde en deurlopende interaksie en het derhalwe ‘n deeglike begrip van hul doelwitte en vereistes. Dit is vir ons moontlik om te identifiseer waar u as kliënt uself bevind in u finansiële lewe; is u byvoorbeeld onafhanklik in die wegspringblokke, of nader u aftrede. By Pentagon Financial Solutions Pretoria (Edms.) Bpk. is ons toegewyd om saam met u as kliënt te werk sodat u nader aan u drome en doelwitte kan kom in elke stadium van u lewe.

Hieronder volg ‘n Inleiding tot die oplossings vir u finansiële behoeftes in die vyf stadiums van u lewe soos wat ons dit identifiseer het. Dit is egter belangrik om te onthou dat elke kliënt se omstandighede uniek is en daarom is dit in u belang om in gesprek met u finansiële adviseur te tree om hom/ haar in staat te stel om ‘n behoorlike analise te doen en die toepaslike voorstelle te maak sodat u spesifieke behoeftes aangespreek word.

Oor die algemeen is onderstaande grafiek van toepassing:

PentagonGraphs-afr1

Ons is trots op ons vermoë om nie produkte te verkoop nie, maar eerder finansiële behoefte beplanning op ‘n geïntegreerde basis aan te spreek, waar alle relevante inligting integreer word. Dit stel ons instaat om ons kliënte te voorsien van toepaslike advies wat hul behoeftes en aspirasies die beste aanspreek. Generiese raamwerke vir finansiële beplanning moet voortdurend aangepas word, om nie net voorsiening te maak vir die aanpassings in die kliënt se behoeftes deur die loop van sy/haar lewe nie, maar ook vir verskuiwings in die ekonomiese omgewing. Pentagon Financial Solutions Pretoria (Edms.) Bpk. se besigheid is vervolgens die vestiging van lewenslange vennootskappe met ons kliënte.